กล่องสนุกเล่น สนุกเรียน

กล่องสนุกเล่น สนุกเรียน
Share Games and VDOs 4 kids

รวมรูปภาพ และบทความน่าอ่าน

รวมรูปภาพ และบทความน่าอ่าน
stories in my box

Islam for peace

Islam for peace
know more about Islam

webboard

webboard
เว็บบอร์ด
ยินดีตอนรับ .. Welcome to Asyikbox

แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.6

แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (English Lesson Plan) หรือที่เราเรียกว่า แผนการสอน


เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูจำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนสอนจริง เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งอาจจะรวมถึงใช้นอกห้องเรียนด้วยโดยวิธีการต่างๆ
ทั้งนี้ การแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนแผนการสอนเป็นแนวหนึ่งที่ครูมักจะใช้กันทั่ว โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย หรือ นักเรียน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย

แผนการสอนดังต่อไปนี้เป็นแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษป. 1 - ป. 6 ที่ยึดหนังสือ Say Hello

เราสามารถโหลดเอาไว้เป็นแนวทาง หรือ ปรับตามความเหมาะสมในการใช้ได้น่ะค่ะ  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 1
         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

        ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9  •  แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 2
           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 3
          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 4
         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 5
         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 6
       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 10

เรื่องของคนเก่งจริง

เรื่องนี้..เรื่องของคนเก่งจริง คนเก่งจริงไม่เรื่องมาก คนฉลาดจริงไม่มากเรื่อง

คนเก่งจริงไม่เรื่องมาก คนฉลาดจริงไม่มากเรื่อง
อยากให้ทุกคนได้อ่าน..

โดย วินทร์ เลียววาริณ


วันแรกที่เข้าเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..ผมพบเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งเมื่อรุ่นพี่บางคนบอกว่า
"การอดนอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนในคณะนี้ "
วันสุดท้ายในคณะนี้ ผมพบว่าตั้งแต่เรียนมาห้าปี ไม่เคยต้องอดนอนเลย ยกเว้นเมื่อต้องทำงานกลุ่ม ทั้งนี้มิใช่เพราะผมทำงานเร็วกว่าคนอื่น ... แต่เพราะผมไม่เชื่อในทัศนคตินั้น จึงพยายามพิสูจน์ว่ามันไม่จริง และพบว่า การวางแผนที่ดีแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แม้แต่การสร้างสรรค์งานศิลปะ..ที่น่าขันก็คือ น้อยคนที่อดนอนได้คะแนนดี
ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนมานานร่วมสามสิบปี..ห้าปีในนั้นผมทำงานในต่างประเทศ..เมื่อกลับมาเมืองไทย ผมพบเรื่องอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่ง
นั่นคือหลายคนมองการก้าวเท้าออกจากสำนักงานตรงเวลา "เป็นเรื่องประหลาดที่สุดในโลก"
ผมรู้ความจริงภายหลังว่า ...คนจำนวนมากไม่ยอมออกจากสำนักงานตรงเวลา เพื่อแสดงให้เจ้านายเห็นว่า ตนเองขยันขันแข็ง ยิ่งอยู่ดึก ยิ่งเป็นพนักงานตัวอย่าง เสียสละเพื่อองค์กร น่ายกย่องชมเชย
บ่อยครั้งมีผลถึงการได้รับโบนัสตอนท้ายปี..เนื่องจากเจ้านายมักเห็นหน้าเห็นตาใครคนนั้นหลังเวลาเลิกงานแล้วเสมอ
หากไม่เคยทำงานในต่างประเทศมาก่อน ผมอาจเข้าร่วมวงไพบูลย์ "มาสายกลับดึก" ด้วย แต่หลายปีในชีวิตการทำงานในประเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดการที่สุด..ทำให้เห็นค่าเวลาทุกนาทีในชีวิต
ผมกลับมองว่าคนที่อยู่ดึกเป็นประจำคือพวกไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถทำงานให้เสร็จทันเวลา ..จึงต้องอยู่ดึกยิ่งทำงานมากชั่วโมงยิ่งแสดงถึงการทำงานโดยไม่มีการวางแผน ไม่มองภาพรวม

ลองคิดดู
การอยู่ดึกเพื่อทำงานพิเศษหนึ่งคืนหมายถึงค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น ค่าทะนุบำรุงสูงขึ้นผลกระทบต่อคนทำงานคือพักผ่อนน้อยกว่าที่ควรเป็นยิ่งอยู่ดึก ประสิทธิภาพของงานในวันถัดไปยิ่งตกต่ำลง


มือกระบี่ชั้นหนึ่งในแผ่นดินมองท่วงทีของศัตรูอย่างระวัง ตวัดกระบี่ในมือเพียงฉับเดียว ก็เข่นฆ่าฝ่ายตรงข้ามมือกระบี่ชั้นรองต้องประกระบี่ดังโคร้งเคร้งนานนับชั่วโมง ราวกับอยากบอกโลกว่า ..ข้าก็ใช้กระบี่นะโว้ยโลกรับรู้ แต่คมกระบี่ก็บิ่น ต้องเสียเวลาลับกระบี่อีกหลายวัน

งานดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องตรงเวลาด้วย
งานดีไม่มีทางเกิดขึ้นตามยถากรรม ..หรืออารมณ์ขึ้นลงไปจนถึงความหนาแน่นรัดกุมของกฎเกณฑ์ "ตอกบัตร"ปริมาณเวลาในการทำงานชิ้นหนึ่งไม่ได้เป็นสัดส่วนกับคุณภาพของผลงานเสมอไป

บ่อยครั้งเป็นปฏิภาคกัน ..หลายครั้งงานที่ให้เวลาน้อย กลับออกมาดีกว่างานที่ให้เวลามาก
" คนเก่งจริงไม่เรื่องมาก คนฉลาดจริงไม่มากเรื่อง ทำงานเสร็จแล้วก็เลิก!
ไม่ต้องรอเทวดาบนสวรรค์วิมานมารับรู้ "
เพราะถึงเวลานั้นเทวดาก็กลับบ้านไปแล้ว..

----------------------------------------------------------------------------------

อืม..ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะบ่อยครั้งที่คนบางคนที่ดูเหมือนทำงานหนักตลอดก็ไม่ได้รับผลที่ดีเลิศไปกว่าบางคนที่ทำงานสบายๆ เป็นเพราะสาเหตุอะไรนั้น ..เราลองมาสำรวจตัวเราและคนรอบข้างเราดู เผื่อว่าจะมีข้อสรุป ^_^ asyik

แล้วคุณคิดอย่างไร..แสดงความคิดเห็นได้น่ะค่ะ

Learning English-Summer Sickness

Learning English - Lesson Four (Response to 'Please'/'Thank You')

Learning English-Lesson Three (Please & Thank You)

Learning English - Lesson Two (Hello/Goodbye)

The Importance of Motivation

How To Motivate Students: For Educators

Motivation and Learning

Tips on Being a Better Teacher

Teachers can change the world

Educating for today and tomorrow

Motivating Students in the classroom

Love You So

Love like this

Love Again

Losing Faith

Hero

More Than Friends

Give you my heart

Find your love

Love is Color Blind

Black Eyed Peas - Where Is The Love

Speaking English - Say, Tell, Hear, Listen - How to use them correctly

Tips & Tricks for Classroom Management

Whole Brain Teaching (Power Teaching) Lesson 8