กล่องสนุกเล่น สนุกเรียน

กล่องสนุกเล่น สนุกเรียน
Share Games and VDOs 4 kids

รวมรูปภาพ และบทความน่าอ่าน

รวมรูปภาพ และบทความน่าอ่าน
stories in my box

Islam for peace

Islam for peace
know more about Islam

webboard

webboard
เว็บบอร์ด
ยินดีตอนรับ .. Welcome to Asyikbox

แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.6

แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (English Lesson Plan) หรือที่เราเรียกว่า แผนการสอน


เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูจำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนสอนจริง เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งอาจจะรวมถึงใช้นอกห้องเรียนด้วยโดยวิธีการต่างๆ
ทั้งนี้ การแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนแผนการสอนเป็นแนวหนึ่งที่ครูมักจะใช้กันทั่ว โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย หรือ นักเรียน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย

แผนการสอนดังต่อไปนี้เป็นแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษป. 1 - ป. 6 ที่ยึดหนังสือ Say Hello

เราสามารถโหลดเอาไว้เป็นแนวทาง หรือ ปรับตามความเหมาะสมในการใช้ได้น่ะค่ะ  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 1
         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

        ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9  •  แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 2
           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

           ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 3
          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

          ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 4
         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 5
         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

         ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 6
       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9

       ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 10

5 comments:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thank you very much, It's perfect!

22 พฤษภาคม 2554 08:04
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

thank you very much. That's very kind of you

1 กุมภาพันธ์ 2555 19:25
sichongirl กล่าวว่า...

ดาวน์โหลดไม่ได้น่ะค่ะ TT

14 พฤษภาคม 2556 23:03
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

very good

22 กรกฎาคม 2556 22:33
siriporn กล่าวว่า...

โหลดยังไงคะ

20 มิถุนายน 2558 07:02

แสดงความคิดเห็น

What do you learn or you think? I prefer to know.